Trọng Hiếu làm giám khảo

Trọng Hiếu làm giám khảo