Nuông chiều bản thân bằng cách ‘ngủ và không làm gì cả’: Tôi đã tăng hiệu quả công việc lên gấp đôi!

Nuông chiều bản thân bằng cách ‘ngủ và không làm gì cả’: Tôi đã tăng hiệu quả công việc lên gấp đôi!

885 lượt xem

Làm việc liên tục trong nhiều giờ không có nghĩa là bạn đang làm được nhiều thứ. Thỉnh thoảng cách tốt nhất để hoàn thành một công việc là… không làm gì.