Chào ngày mới

Chúng ta đều có những tố chất, phẩm chất riêng của mình. Nếu tìm ra chúng, làm việc miệt mài...

Khi bạn không khát nước, một người đi đường đưa cho bạn một chai nước, bạn rất dễ quên...