Chào ngày mới

Qua những chia sẻ này, triệu phú tự thân người Mỹ Ramit Sethi đã vô tình đá xoáy không ít người...

Bạn chỉ thực sự thất bại khi bạn từ bỏ mọi nỗ lực và cố gắng của chính mình. Chưa thử...